Αν ολοκληρώσει κάποιος το πρόγραμμα του Proficiency τότε θα έχει στα χέρια του ένα πτυχίο για να αποδεικνύει την Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας