Στην τάξη αυτή χρησιμοποιούμε το βιβλίο Real English B1